Zamek Tenczyn

pieniny

białka

bukowina

zawoja

kluszkowce

Z przykrością informujemy, że tej zimy nie przetrwało jedno z nielicznych gotyckich sklepień zachowanych na zamku Tenczyn na Jurze. Runęła połowa stropu jednego z pomieszczeń skrzydła mieszkalnego.

O złym stanie technicznym obiektu informował Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wywiadzie z września 2014 roku. Niestety obawy eksperta stały się faktem – runął kolejny, bardzo cenny fragment Tenczyna.

Katastrofalny stan Tenczyna oraz ograniczone środki na jego ochronę sprawiają, że ekipy
konserwatorskie stają przed trudnym dylematem, którymi częściami budowli zająć się w pierwszej kolejności. W zeszłym roku zdecydowano się zabezpieczyć zagrożoną zawaleniem Basztę Grunwaldzką, a skrzydło mieszkalne przewidziane było do zabezpieczenia w tym roku. Teraz trzeba będzie je rekonstruować, co pochłonie jeszcze więcej funduszy.

Przekaż 1 % na „Ratuj Tenczyn”

Jeśli zastanawiasz się, co zrobić ze swoim 1 %, przekaż go na „Ratuj Tenczyn”! Wpływy z 1 % podatków to jeden z głównych źródeł finansowania działalności Stowarzyszenia. KRS 0000332177.

Szczegóły na stronie Stowarzyszenia

Ponad wioską Rudno, na Górze Zamkowej pochodzenia wulkanicznego, wznoszą się okazałe, jedne z większych na Jurze, ruiny średniowiecznego zamku Tenczyn (Tęczyn) pochodzącego z XIV wieku.

Historia zamku Tenczyn
Pierwszy, drewniany jeszcze zamek zbudował tu około 1319 roku kasztelan krakowski Nawój z Morawicy, wzniósł on wieżę, zwaną do dziś Nawojową Wieżą. Właściwym jednak twórcą zamku murowanego był syn Nawoja, Jędrzej. Zbudował on kolejny fragment zamku na najwyższej części wzgórza.

W XVI wieku na zamku często bywał Mikołaj Rej z Nagłowic, Jan Kochanowski oraz inni wybitni przedstawiciele polskiego Odrodzenia. Aż do połowy XVI wieku wygląd warowni nie ulegał większym zmianom, aż do roku 1570, kiedy to podkomorzy wielki koronny Jan Tęczyński przekształcił dotychczasowy zamek w piękną, renesansową rezydencję.

Niestety w 1656 roku zamek został spalony przez Szwedów, co prawda jeszcze rodzina Lubomirskich próbowała go odbudować, ale po pożarze w 1768 roku został opuszczony i ostatecznie popadł w ruinę.

Zamek Tenczyn dziś
Do niedawna stały tu jedynie części murów mieszkalnych oraz baszty z wieżami, grożąc zawaleniem i katastrofą. Kiedy w 2010 roku runął fragment ściany, powstało Stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn”, dzięki któremu rozpoczęto prace zabezpieczające i rekonstrukcyjne.

Do dzisiaj zamek to plac budowy, ale wiele udało się zrobić, odtworzono basteję wjazdową czyli barbakan oraz wymieniono dach i odnowiono lico murów Bramy Nawojowej – charakterystycznego elementu warowni. Z jej szczytu roztacza się wspaniała panorama okolicy.

Zamek Tenczyn już wkrótce ma zostać udostępniony dla turystów, będzie można nie tylko wejść na dziedziniec, ale również zwiedzać wnętrza wybranych fragmentów twierdzy. Warto też zerknąć na słynny już klon jawor stojący na dziedzińcu będący pomnikiem przyrody.

Dojście na zamek jest dość strome, ale krótkie, toteż nie powinno sprawić większych problemów. Prowadzą tu: żółty szlak Dolinek Jurajskich, czarny szlak rowerowy Rudno – Puszcza Dulowska, czarny Szlak Dawnego Górnictwa Węglowego.

Ocalałe zamki
Zamek Tenczyn to już kolejny ratowany zamek na Jurze, obok zamku Rabsztyn, zamku w Siewierzu, zamku w Korzkwi, zamków w Bobolicach i Mirowie. Coraz więcej ruin zyskuje właściciela bądź opiekuna i powstają z totalnej ruiny i zapomnienia, służąc turystom i kolejnym pokoleniom miłośników historii, będąc trwałym śladem naszej historii!

Wycieczka w Tatry

Całe Tatry – zarówno polska, jak i słowacka część objęte są obszarem parku narodowego. Po polskiej stronie jest to Tatrzański Park Narodowy (TPN), a po słowackiej stronie Tatranský Národný Park (TANAP). Dla turystów oznacza to bezwzględny zakaz poruszania się poza znakowanymi szlakami oraz konieczność przestrzegania szeregu przepisów dotyczących w szczególności ochrony przyrody. Nie wolno więc zakłócać ciszy, zrywać roślin, płoszyć i zabijać zwierząt, rozpalać ognisk i biwakować. Na teren TPN nie wolno również wprowadzać psów.
W polskich Tatrach za wstęp do parku narodowego pobierane są opłaty (w 2014r. wstęp kosztuje odpowiednio 4 zł i 2 zł za bilet normalny i ulgowy). Opłaty nie są pobierane po słowackiej stronie. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej w Polsce Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nie pobiera za te czynności opłat. Natomiast słowacki odpowiednik TOPR obciąża poszkodowanych kosztami za każdą interwencję. W przypadku długotrwałej akcji ratowniczej mogą to być koszty bardzo wysokie – dochodzące do kilkudziesięciu tysięcy zł lub nawet wyższe. Dlatego wybierając się na Słowację warto się od takiej sytuacji ubezpieczyć.

Polskie Tatry otwarte są dla turystów przez cały rok bez względu na panujące warunki pogodowe. Na Słowacji szlaki wysokogórskie są zamknięte poza okresem letnim (16.06. – 31.10.), co uzasadnia się względami bezpieczeństwa i ochrony przyrody.
Graniczne szlaki polskie i słowackie stykają się ze sobą, w wielu miejscach prowadząc tą samą ścieżką. Trzeba pamiętać, że przekraczanie granicy polsko-słowackiej w Tatrach jest dozwolone tylko pod warunkiem, że po drugiej stronie również znajduje się szlak i nie jest on sezonowo zamknięty. W przypadku przejścia na stronę słowacką między listopadem a połową czerwca można liczyć się z konsekwencjami za naruszenie przepisów TANAP. Przy przekraczaniu granicy należy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport.
Na terenie TPN znajduje się 8 schronisk turystycznych, położonych w łatwo dostępnych miejscach. W sezonie są one bardzo oblegane, dlatego liczenie w tym okresie na nocleg może okazać się ryzykowne. W schroniskach zawsze można liczyć na gorący posiłek. Biorąc pod uwagę przebyte pieszo kilometry można zaryzykować stwierdzenie, że wszystko smakuje tam znakomicie.
Planując wycieczkę wysoko w góry nie można zapomnieć o odpowiednim ubiorze i ekwipunku. Nawet jeśli w dolinie jest upalnie i panuje 30OC, na górze będzie dużo chłodniej, a przy załamaniu pogody może nas spotkać burza gradowa z temperaturą około 0OC. Dlatego lekkomyślnym (ale i nie tak rzadko spotykanym) jest wybieranie się w krótkim rękawku bez dodatkowego swetra czy kurtki w plecaku. Nie można też zapomnieć o prowiancie i napojach, gdyż w sytuacji awaryjnej będziemy zdani tylko na to, co zabraliśmy ze sobą. Jeżeli wybierasz się w teren wysokogórski bardzo istotną sprawą jest odpowiednie obuwie turystyczne, które może uchronić przed poślizgnięciem w niebezpiecznym terenie. Dobrze też mieć przy sobie latarkę. Trasy wysokogórskie zajmują często cały dzień, może się więc okazać, że ostatni odcinek będziesz pokonywać nocą.
Pamiętaj, że poruszanie się po wyższych partiach gór w sezonie od późnej jesieni do późnej wiosny jest niezwykle trudne. Nawet jeżeli zagrożenie lawinowe jest niewielkie lub nie ma go wcale, góry pokryte są warstwą śniegu lub jego płatami, po których poruszanie się przy nieco większym nachyleniu stoku może okazać się niezwykle trudne i niebezpieczne. Konieczny może się okazać sprzęt w postaci raków i czekana. Jeżeli nie masz doświadczenia w takich warunkach, lepiej zrezygnuj z wycieczki.

rozwój

dzieje

spacer

stolica

krynicki

Szlak Św. Jakuba

Droga Św. Jakuba to jeden z najważniejszych szlaków pielgrzymkowych na świecie, jego tradycja liczy sobie ponad 1000 lat i już w średniowieczu objęła całą Europę. Droga Św. Jakuba wiedzie do katedry w Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie spoczywa ciało Św. Jakuba Większego Apostoła. Jako, że pątnicze tradycje trwają od stuleci, szlak jest znacznie rozbudowany i nie prowadzi jedną określoną trasą, a licznymi nitkami. Najważniejsza trasa wiedzie dawną drogą królewską Via Regia z Rosji do Hiszpanii. W Polsce obecnie odtwarza się dawne tradycje szlaku Św. Jakuba oznaczonego muszlą oraz żółtymi strzałkami. Szlak biegnie m.in. przez Nysę z katedrą Św. Jakuba, Lębork z Sanktuarium Św. Jakuba, Toruń z kościołem Św. Jakuba, Szczyrk z drewnianym kościołem Św. Jakuba i wiele wiele innych.

Nysa katedra Św. Jakuba, Anna Piernikarczyk
Kościół Św. Jakuba w Toruniu, M. Olejniczak Kościół Św. Jakuba Starszego w Szczyrku, Anna Piernikarczyk Kościół Św. Jakuba w Sandomierzu, Łukaniu Kałużniak Miłosław kosciól św..Jakuba , Barsolis Karol Turysta Kulturowy Miłoslaw kosciol sw Jakuba , Barsolis Karol Turysta Kulturowy Miłoslaw kosciol sw Jakuba , Barsolis Karol Turysta Kulturowy Lubin w Wlkp. , Barsolis Karol Turysta Kulturowy Lubin w Wlkp. , Barsolis Karol Turysta Kulturowy + dodaj zdjęcie
Szlak Św. Jakuba nazywana też z hiszpańska Camino de Santiago to popularny szlak pielgrzymkowy wiodący do katedry w Santiago de Compostela w Galicji leżącej w północno-zachodniej Hiszpanii. W katedrze tej spoczywa ciało Św. Jakuba Większego Apostoła. Droga Św. Jakuba istnieje od ponad 1000 lat i jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych. Od 2005 roku Szlak Św. Jakuba stanowi Europejski Szlak Kulturowy, podobnie jak Szlak Cysterski.

Droga Św. Jakuba oznaczona jest muszlą Św. Jakuba, która jest zarazem symbolem pielgrzymów. Szlak znakowany jest też żółtymi strzałkami. Nie ma jednej trasy tej pielgrzymki, podążać tam można na wiele różnych sposobów.

Via Regia
Via Regia to dawna droga królewska, na której obowiązywały specjalne prawa. Via Regia zwana też „Drogą Wysoką” to historyczny szlak handlowy prowadzący od Hiszpanii aż po Rosję. To główna nitka Drogi Św. Jakuba. Przebieg Via Regia: Wilno, Grodno, Kijów, Lwów, Kraków, Olkusz, Będzin, Wrocław, Drezno, Lipsk, Frankfurt nad Menem, Kolonia, Akwizgran, Bruksela, Paryż, Orlean, Bordeaux, Pampeluna, Burgos, Santiago de Compostela.

Droga Św. Jakuba w Polsce
Pątnicze szlaki do grobu Św. Jakuba wiodły już przez Polskę w średniowieczu, później, po XVII wieku ich znaczenie zmalało, ale obecnie ponownie się odtwarza i znakuje. W ten sposób powstał szereg lokalnych i regionalnych nitek tego szlaku, niektóre łączą się z innymi, niektóre funkcjonują jako samodzielny szlak.

– Wielkopolska Droga Św. Jakuba (235 km): Gniezno, Poznań, Leszno, Wschowa, Głogów, łączy się z drogą dolnośląską

– Dolnośląska Droga Św. Jakuba (164 km): Głogów, Jakubów z sanktuarium św. Jakuba, Chocianów, Bolesławiec, Zgorzelec, Görlitz

– Sudecka Droga Św. Jakuba (105 km): Krzeszów, Kamienna Góra, Kowary, Mysłakowice, Jelenia Góra, Lubań (tu łączy się z Via Regia)

– Camino Polaco (210 km): Ogrodniki, Suwałki, Olecko, Kętrzyn, Olsztyn, Gietrzwałd, Ostróda, Iława, Brodnica, Nowe Miasto Lubawskie, Brodnica, Toruń, Mogilno, Ostrów Lednicki, Gniezno, Poznań, Murowana Goślina, Sulęcin, Słubice (od Mogilna biegnie trasą Szlaku Piastowskiego, a dalej to lubuska Droga Św. Jakuba, która we Frankfurcie nad Odrą łączy się z drogami jakubowymi w Niemczech

– Via Regia (918 km): Korczowa, Przemyśl, Przeworsk, Krzemienica, Rzeszów, Góra Ropczycka, Dębica, Pilzno, Tuchów, Tarnów, Brzesko, Bochnia, Kraków, Ojców, Pieskowa Skała, Sułoszowa, Przeginia, Olkusz, Bukowno, Sławków, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź, Sączów, Piekary Śląskie, Góra Św. Anny, Opole, Skorogoszcz, Brzeg, Wrocław, Legnica, Lubań, Zgorzelec

– Pomorska Droga Św. Jakuba (1020 km): biegnie z Litwy przez Elbląg, Gdańsk, Kaszuby, Kartuzy, Lębork, Słupsk, w Świnoujściu łączy się z Meklemburską – Północnoniemiecką Drogą Św. Jakuba

– Nyska Droga Św. Jakuba (106 km): Głuchołazy, Nysa, Skorogoszcz, tu łączy się z Via Regia

– Ślężańska Droga Św. Jakuba (55 km): Ślęża, Wrocław

– Śląsko-Morawska Droga Św. Jakuba: Kraków, Oświęcim, Racibórz, Karniów, łączy się z czeskimi drogami Św. Jakuba

– Beskidzka Droga Św. Jakuba: Stary Sącz, Podegrodzie, Myślenice, Wadowice, Szczyrk, Simoradz

– Lubelska Droga Św. Jakuba (127,5 – 141 km): Lublin, Kraśnik, Annopol, Sandomierz (przez most w Annopolu 141 km, a przez prom w Zawichoście 127,5 km)

Atrakcje na Szlaku Św. Jakuba
– Katedra w Koszalinie
– Katedra w Kołobrzegu z tarasem widokowym na wieży
– Sanktuarium Św. Jakuba w Lęborku
– Galeria Jakubów w Lęborku
– Katedra Św. Jakuba w Olsztynie
– Gotycki kościół Św. Jakuba w Toruniu
– Nowy Rynek w Toruniu
– Kolegiata w Kruszwicy
– Drewniany kościół Św. Jakuba Starszego w Niechanowie z unikalnum baptysterium
– Wzgórze Lecha w Gnieźnie w katedrą – Matką Polskich Katedr
– Lednica
– Katedra w Głogowie
– Sanktuarium Św. Jakuba w Jakubowie
– Góra Dorotka z kościołem Św. Doroty w Będzinie
– Kaplica Św. Jakuba w Sławkowie
– Bazylika w Piekarach Śląskich
– Góra Św. Anny
– Drewniany kościół Św. Jakuba w Szczyrku
– Bazylika w Krzeszowie
– Kościół Św. Jakuba w Radomicach
– Kościół Św. Jakuba w Sandomierzu
– Kościół Św. Jakuba Apostoła w Lublinie
– Wawel w Krakowie
– Kościół Św. Jakuba w Palczowicach

darlowo

wypoczynek

pienin

urlop

darłówko

 

 

Obchody 95. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

agroturystyka

atrakcje

podróże

turystyka

wczasy

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach narodowych (Listopadowym 1830 i Styczniowym 1863), zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność. Szczytno noclegi

Ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał pierwszy Marszałek Polski – Józef Piłsudski. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku. Od roku 1939 do 1989 obchodzenie tego święta było zakazane. Po upadku rządów Węgorzewo noclegi komunistycznych nabrało szczególnego znaczenia i jest dniem wolnym od pracy. Główne obchody z udziałem czaplineckich władz miały miejsce w Kościele, na Cmentarzu Komunalnym i w Czaplineckim Ośrodku Kultury. O godz. 10:30 w kościele odbyła się msza św. w intencji ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej z 2. Brygady Zmechanizowanej Jednostki Wojskowej w Złocieńcu, sztandarami: Związku Ełk noclegi Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, OSP oraz szkół ponadgimnazjalnych. Po przejściu na Cmentarz Komunalny w samo południe przed Grobem Żołnierza Dowódca Kompanii Honorowej kapitan Grzegorz Cybulski przeprowadził Apel Poległych, a modlitwę za poległych przeprowadził ks. Michał Słodkowski. Wiersz ,,Do moich synów” Jerzego Żuławskiego usłyszeliśmy w interpretacji Dawida Siwka. W hołdzie poległym złożono kwiaty pod Pomnikiem Żołnierza przez delegacje. Uroczystość prowadził harcerz ZHR Piotr Lewandowski, który zaprosił wszystkich uczestników do Ośrodka Kultury na recital Jana Subocza. Elbląg noclegi

W Ośrodku Kultury o godz.12:45 Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Kalina, Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider oraz Radna Ewa Sobczak wręczyli odznaczenia dla zasłużonych mieszkańców miasta Czaplinka: księdzu Leszkowi Zioła, Genowefie Polak, Krystynie Wójtowicz, Izie Małkowskiej, Wiktorowi Wosiowi, Stanisławowi Mikołajczykowi, Zbigniewowi Januszańcowi oraz Janowi Dymeckiemu. Gratulacje i słowa podziękowania wyraziła również Zofia Snarska wręczając upominki państwu Polakom i Wiktorowi Wosiowi. Uroczystości święta niepodległości zakończyliśmy recitalem Jana Subocza, obdarzonego talentem wokalnym i muzycznym. Czaplinecka publiczność doceniła wokalistę nagradzając go oklaskami na stojąco. Poronin noclegi 

W Izbie Muzealnej mieszkańcy mieli możliwość obejrzenia wystawy fotograficznej pt. „Nasza Niepodległa”, którą nadal można zwiedzać do końca listopada. 

Zaszufladkowano do kategorii Noclegi

Spektakl „Męska Rzecz” w MDK

góry

swietokrzyskie

krajobraz

turysta

wypoczynek

Studio Katastrofa, grupa teatralna działająca w Miejskim Domu Kultury w Wołominie, wystawiła w ostatni piątek spektakl pt. „Męska rzecz”. Sala widowiskowa została Roztocze pokoje gościnne niemalże kompletnie zapełniona a wśród widowni przeważającą większość stanowiły osoby młode, liczące na dobrą zabawę w towarzystwie aktorów. I chyba nikt nie wyszedł zawiedziony, bo „Męska rzecz” to bardzo dowcipna i dobrze zagrana sztuka, która intryguje do samego końca. Dwójka współlokatorów, próbując pomóc koledze wikła się w przeróżne komiczne sytuacje, jednak na rozwiązanie zagadki będziemy musieli poczekać do ostatniej sceny. A czekać warto, ponieważ finał jest wielką niespodzianką, którą nie sposób przewidzieć. Roztocze noclegi

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że oglądamy typowo męski punkt widzenia. Trzem mieszkającym razem przyjaciołom wydaje się, że nie potrzebują kobiet, które są zbyt wymagające i skore do szybkiego angażowania się. Mężczyznom wystarczają Roztocze agroturystyka wspólne wieczory przy piwie i pokerze. Później jednak do głosu dochodzi płeć piękna, dla której panowie to wieczne dzieci, niepotrafiące o siebie zadbać. Wraz z kolejnymi wydarzeniami uświadamiamy sobie, że takie oddzielne życie, na dłuższą metę nie ma sensu. noclegi Roztocze

Warto zaznaczyć, że „Męska rzecz”, w całości została stworzona przez Studio Katastrofa. Zaczynając od tekstu, poprzez inscenizację i aktorstwo, za każdy aspekt przedstawienia odpowiadają młodzi twórcy. O rezultacie niech świadczą gromkie brawa, po zakończeniu spektaklu. Scenariusz stworzyła Klaudia Futyma i wyreżyserowała go razem z Norbertem Rędzia. Na deskach, poza wymienioną dwójką oglądaliśmy również: Krzysztofa Procajło, Pawła Litwinowicza, Igę Okuniewską, Annę Wiśniewską, Magdalenę Chacińską oraz Paulinę Szewczak. Roztocze domki

Zaszufladkowano do kategorii Noclegi

35. Biesiada Teatralna – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu-Zdroju

relaks

wędrówki

wczasy

powędrować

plecak

Złoty Róg Myśliwski Króla Jana, czyli pierwsza nagroda w kategorii dokonań zespołowych 35. Biesiady Teatralnej w Horyńcu-Zdroju (Podkarpackie) przypadła Teatrowi Pijana Sypialnia z Warszawy za spektakl „Osmędeusze” Mirona Zwierzyniec noclegi Białoszewskiego. Jak poinformowała w niedzielę PAP Krystyna Juźwińska z Centrum Kulturalnego w Przemyślu, które jest głównym organizatorem Biesiady, laureaci Złotego Rogu, czyli Teatr Pijana Sypialnia z Ośrodka Działań Artystycznych „Dorożkarnia” w Warszawie otrzymali także nagrodę pieniężną w wysokości czterech tysięcy złotych. noclegi Zwierzyniec
Srebrnym Rogiem i trzema tys. zł nagrodzono Amatorski Teatr Dramatyczny im. Józefa Żmudy z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli za autorskie przedstawienie „Przetańczyć zmierzch” Anety Adamskiej i Macieja Szukały. Zdobywcą Brązowego Rogu i nagrody w wysokości 2,5 tys. zł został Teatr M.D.K. czyli Młode Dzielne Kuropatwy z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie za sztukę „Ptam” Krystyny Miłobędzkiej w reżyserii Moniki Adamiec. Zwierzyniec pokoje gościnne
W ramach Biesiady przyznano także Misy Borowiny za dokonania indywidualne. Laureatem Złotej Misy został Ryszard Jakubisiak z Teatru PARABUCH z Warszawy. Jury nagrodziło go za reżyserię spektaklu „Dotyk” Marka Modzelewskiego, przyznając także 2 tys. zł nagrody pieniężnej. Zwierzyniec agroturystyka
Zdobywcami Srebrnej Misy i 1,5 tys. zł zostali aktorzy także z tego teatru: Natalia Biernacka i Jarosław Ostrowski za role w spektaklu „Dotyk”. Natomiast Brązową Misę przyznano Agacie Orłowskiej z Teatru Ecce Homo z Kielc, za rolę w sztuce „Orfeusz i Eurydyka” Stanisława Miedziewskiego na motywach poematu Czesława Miłosza. Orłowska otrzymała także nagrodę w wysokości 1,3 tys. zł. Jury przyznało też nagrodę specjalną – Różę Horyniecką i 500 zł Teatrowi PLANETA M z Poznania i rzeczową Nagrodę Nadziei dla muzyków z teatru Przedmieście z Rzeszowa. Nagrodziło też dyplomami honorowymi dwoje aktorów za ich role: Kingę Fornek z Teatru Przedmieście i Igora Stępniewskiego z Teatru Resursa z Radomia. Laureaci odebrali nagrody w niedzielne popołudnie podczas gali zamykającej 35. Biesiadę Teatralną – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form w Horyńcu-Zdroju. W tegorocznej Biesiadzie wzięło udział 14 zespołów niemal z całej Polski, wybranych spośród prawie 30 zgłoszonych do udziału w imprezie. Zespoły, których członkami są zarówno młodzi ludzie – licealiści i studenci, jak i osoby dorosłe, zaprezentowały się w repertuarze znanych twórców, takich jak Stanisław Ignacy Witkiewicz czy Miron Białoszewski, w spektaklach na motywach np. Czesława Miłosza czy Williama Shakespearea, jak i we własnych programach autorskich. Zwierzyniec domki
Ich występy na scenie dawnego teatru dworskiego Ponińskich w Horyńcu-Zdroju, a obecnie Gminnego Ośrodka Kultury tradycyjnie oceniało profesjonalne jury. W tym roku zasiedli w nim: Łukasz Drewniak – krytyk teatralny z Krakowa, Tomasz Rodowicz – aktor, muzyk, reżyser z Łodzi i Krzysztof Sielicki – kierownik literacki Teatru Polskiego Radia z Warszawy. Jurorzy w ramach imprezy prowadzili także warsztaty teatralne. Oprócz prezentacji konkursowych młodzi artyści występowali też dla miejscowej publiczności i kuracjuszy. W czasie 35. Biesiady odbyły się również dwa wydarzenia towarzyszące. Był to spektakl „Gry (w) Pana Cogito” na podstawie tekstów Zbigniewa Herberta w wykonaniu Teatru CHOREA z Łodzi oraz „Wieczór wspomnień” z udziałem organizatorów i jurorów poprzednich edycji Biesiad Teatralnych, w tym m.in. Jana Nowickiego.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia jury XXXV Biesiady Teatralnej – Horyniec – Zdrój 2014
Jury Konfrontacji Zespołów Teatralnych Małych Form w składzie:
Łukasz Drewniak
Tomasz Rodowicz
Krzysztof Sielicki – przewodniczący
po obejrzeniu w dniach 23 – 26 stycznia 2014 roku 14 spektakli konkursowych postanowiło przyznać:

w kategorii zespołów teatralnych małych form
Złoty Róg Myśliwski Króla Jana wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Marszałka Województwa Podkarpackiego (nagroda w wys.4000zł) – otrzymuje Teatr Pijana Sypialnia z Warszawy za spektakl „Osmędeusze”,

Srebrny Róg Myśliwski Króla Jana wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu (nagroda w wys.3000zł) – otrzymuje Amatorski Teatr Dramatyczny im. Józefa Żmudy ze Stalowej Woli za spektakl „Przetańczyć zmierzch”,

Brązowy Róg Myśliwski Króla Jana wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Wójta Gminy Horyniec – Zdrój (nagroda w wys.2500zl) otrzymuje Teatr Młode Dzielne Kuropatwy z Rzeszowa za spektakl „Ptam”.

w kategorii indywidualnych dokonań twórczych
Złotą Misę Borowiny wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Starostę Powiatu Lubaczowskiego (nagroda w wys. 2000zł)– otrzymuje Ryszard Jakubisiak za reżyserię spektaklu „Dotyk”;

Srebrną Misę Borowiny wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu (nagroda w wys. 1500zl.)– otrzymują Natalia Biernacka i Jarosław Ostrowski za role w spektaklu „Dotyk”;

Brązową Misę Borowiny wraz z nagrodą pieniężną ufundowaną przez Dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu (nagr.1300zł) – otrzymuje Agata Orłowska za rolę w spektaklu „Orfeusz i Eurydyka”;

Nagroda specjalna „Róża Horyniecka” ufundowana przez Uzdrowisko Horyniec spółka z o.o wraz z nagrodą pieniężną (500zł) trafia do Teatru Planeta M.

Nagrodę rzeczową państwa Marii i Jana Lechowiczów zwana także Nagrodą Nadziei ufundowaną przez Biuro Usług Komputerowych LECH-KOM w Lubaczowie otrzymują muzycy Teatru Przedmieście (Jakub Adamski, Szymon Tadla, Marek Telwach)
Wyróżnienia honorowe otrzymują:
Igor Stępniewski z Teatru Resursa za rolę Stasia w spektaklu „Wybryk (każdy akt kosztuje dolara)”,
Kinga Fornek za rolę Lei w spektaklu „Dybuk” Teatru Przedmieście

Jury z satysfakcją podkreśla, że program jubileuszowej 35 Biesiady Teatralnej składał się z przedstawień ważnych, ciekawych i uczciwych artystycznie. Ich twórcy dowiedli po raz kolejny, ze nurt teatru nieinstytucjonalnego, tworzonego z pasji i miłości do sztuki, przekracza bariery pokoleń, jest otwarty na to, co żywe w kulturze, w życiu społecznym. Biesiada Teatralna jest ważnym miejscem rozmów o sprawach poważnych. Dziękujemy wiec twórcom i niestrudzonym organizatorom spotkania z Przemyśla i Horyńca. Stworzyliście wielkie dzieło. Wspólnie – po obu stronach rampy – zadbajmy o jego pomyślną przyszłość.
Łukasz Drewniak
Tomasz Rodowicz
Krzysztof Sielicki
Horyniec-Zdrój 26 stycznia 2014 r.

Zaszufladkowano do kategorii Noclegi

XIII Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich „O Pierścień Księżnej Izabeli”

wyjazd

region

apartament

domki

pensjonat

W dniach 8-9 lutego 2014 r. w puławskim Miejskim Ośrodku Sportu odbył się XIII Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich „O pierścień Księżnej Izabeli.” W turnieju wystąpiło aż 10 par reprezentujących Zespół Tańca Ludowego „Promyki” z Wieliszewa. Kazimierz Dolny noclegi

Ponad 30 ośrodków tanecznych z całej Polski przybyło by zaprezentować się na pierwszym tegorocznym turnieju tańców polskich w Puławy noclegi.

Rywalizacja trwała przez cały dzień. Warto zauważyć, że ostatnie pary kończyły swoje występy przed godziną 23. W konkursie wzięły brały udział także polonijne pary z Ukrainy, co nadawało mu charakter międzynarodowy. noclegi Kazimierz Dolny

Chociaż Gmina Wieliszew to najmniejszy ośrodek tańców polskich, podczas turnieju wzbudzał respekt przeciwników. Kazimierz Dolny pensjonaty

W kat I (7-9 lat) po raz pierwszy z pozostałymi parami rywalizowali debiutanci z Wieliszewa. Para: Kamil Szymański, Paulinka Barabasz wypadli najlepiej dochodząc do półfinału (pokonując ponad 35 par). Pozostałe pary (pokonały ponad 20 par w swojej kategorii wiekowej): Marcin Kańkowski i Zuzia Szmyt oraz Stanisław Wyszyński i Patrycja Barszczewska awansowały do ćwierćfinału. W kat II A (10-12 lat) Gminę Wieliszew reprezentowały 3 pary. Wszystkie awansowały do ścisłego finału. Warto zauważyć, że jest to sytuacja niezwykle rzadka, aby na 6 miejsc w finale 3 z nich przypadły dla jednego zespołu. I tak w tej kat II A miejsce III zajęli: Wiktor Jakóbczak i Ala Bożek (debiutanci w tej kat po awansie z kat B), V miejsce – Jula Leszczyńska i Radek Wyszyński i VI miejsce Bartosz Bisialski i Jula Szmyt. W kat III B zadebiutował Kuba Rembelski wraz z Jula Kowalik. Zdołali pokonać wszystkie pary (ponad 38 par) pewnie zwyciężając swój pierwszy turniej! Druga wieliszewska para w tej kategorii: Mikołaj Propkopowicz i Natalia Budniak pewnie dotarli do półfinału zajmując w nim ostatecznie 8 miejsce. W kat III A debiutowali również Miłosz Rynkowski i Kamila Kuskowska. Docierając do ścisłego finału, zdobyli ostatecznie VI miejsce. Najstarsza para Gminy Wieliszew: Adrian Klimkiewicz i Ada Zyska wystartowała w kat IV B. Swoim tańcem zachwycili wszystkich sędziów, którzy dali tego wyraz pewnie plasując parę z Wieliszewa na najwyższym stopniu podium! Pragniemy pogratulować wszystkim parom, które zaprezentowały się na puławskiej scenie. Następnym razem będziemy mogli obejrzeć wieliszewskie pary na parkiecie hali sportowej w Wieliszewie gdzie w dniach 4-6 kwietnia 2014r. będą organizowane Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2014. Kazimierz Dolny pokoje gościnne

Zaszufladkowano do kategorii Noclegi

24. Festiwal Piosenki „ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI” – koncert laureatów

podróż

wycieczka

wakacje

lato

zima

Dnia 29 marca 2014 roku w Centrum Kulturalnym w Przemyślu miał miejsce koncert laureatów 24 Festiwalu Piosenki „ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI”. Festiwal miał formę konkursu wokalnego skierowanego do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat. Mogli w nim uczestniczyć soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne. Przegląd przebiegł dwuetapowo: najpierw odbyły się eliminacje w miastach powiatowych województwa podkarpackiego, a następnie finał w Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Po wysłuchaniu 60 wokalistów w trzech kategoriach wiekowych i 5 zespołów, Jury w składzie: Magdalena Betleja – przewodnicząca, Jacek Szott orazPiotr Polański ostanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

w kat. I – soliści 6-9 lat
– I nagrodę Norbertowi Jedlińskiemu z Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica,
– II nagrodę Idze Rożek z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Sieteszy,
– dwie III nagrody: Zofii Czai ze Studia AGA z Centrum Kulturalnego w Przemyślu i Weronice Białoń z Centrum Piosenki Dziecięcej przy SP nr 15 w Przemyślu – wyróżnienia:
Bartłomiejowi Lemkowi z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku,
Kai Jacek z Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie,
Ewie Pawłowskiej ze Studia AGA z Centrum Kulturalnego w Przemyślu,
Zuzannie Misiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Dębicy,

w kat. II – soliści 10-12 lat
– dwie I nagrody: Julii Bilińskiej ze Szkoły Podstawowej w Olszanach i Julii Saneckiej z Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie,
– II nagrodę Paulinie Pawluś z Zespołu Szkól w Warzycach,
– III nagrodę Julii Bielańskiej ze Studia AGA z Centrum Kulturalnego w Przemyślu i Szkoły Podstawowej nr 14 w Przemyślu,
– wyróżnienia:
Annie Buczko i Paulinie Osak z Klubu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, oraz Zuzannie Greckiej z Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy

w kat. III – soliści 13-17 lat
– I nagrodę Oliwii Hap z Zespołu Szkół w Szebniach,
– dwie II nagrody Katarzynie Kulpaczyńskiej ze Studia Aga z Centrum Kulturalnego w Przemyślu i Milenie Gawlik z Domu Kultury „Mors” w Dębicy,
– III nagrodę Sylwii Kość z Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Oratorium” w Przemyślu,
– wyróżnienia:
Magdalenie Feduniewicz z Klubu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu,
Annie Białoń z Centrum Piosenki Dziecięcej przy SP nr 15 w Przemyślu,
Katarzynie Mielnikiewicz z I LO w Przemyślu,
Kamili Sypień z Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Dębicy,

w kat. IV – zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne
– dwie I nagrody Zespołowi wokalno-instrumentalnemu z ZPSM w Przemyślu i Zespołowi wokalno-instrumentalnemu THE FLOWERS z Zespołu Szkół nr 2 Dębicy,
– III nagrodę Zespołowi wokalnemu NUTKI z Klubu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, wyróżnienia:
Zespołowi wokalnemu z GOK w Krasiczynie i Zespołowi wokalnemu z Zespołu Szkół w Szebniach,
Nagrodę GRAND PRIX wraz ze statuetką otrzymała Aleksandra Ożóg z Domu Kultury „Mors” w Dębicy.

Nagrody i wyróżnienia zasponsorowało Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu

Zaszufladkowano do kategorii Noclegi

VIII Podkarpacki Przegląd Chórów – Pieśni Pasyjne

kwatery

wymarzone

urlop

wczasowisko

turystycznie

Piękne, refleksyjne, unikalne pieśni pasyjne stały się w dniu 5 kwietnia br. tematem przewodnim Podkarpackiego Przeglądu Chórów w Radymnie. Spotkanie chórów, wymiana doświadczeń, popularyzowanie pieśni pasyjnych, a wszystko oscylujące wokół wspólnego śpiewu, w większości wykonywanego a’capella, to główne cele tego przeglądu. Bogata tematyka zakorzeniona w naszej tradycji przyczyniła się do swoistego koncertu, na który złożyły się poszczególne prezentacje konkursowe chórów.
Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Kulturalne w Przemyślu, zaś współorganizatorami: Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie, Burmistrz Miasta Radymno, Parafia Rzymskokatolicka w Radymnie, Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie. Imprezie patronowali JE ks. Abp Józef Michalik – Metropolita Przemyski i Jerzy Batycki – Starosta Powiatu Jarosławskiego.
W tegorocznym przeglądzie udział wzięło piętnaście chórów z województwa Podkarpackiego, które pieczołowicie przygotowane zaprezentowały wysoki poziom wykonawczy – o czym zgodnie mówili wszyscy jurorzy. Chęć śpiewania i zmierzenia się z takim repertuarem, funkcjonującym przecież raz do roku w określonym czasie, cieszyła organizatorów.
Po prezentacjach konkursowych odbyły się warsztaty dla uczestników prowadzone przez panią Joannę Głogowską-Szychtę z Lublina. Podczas zajęć chóry nie tylko miały okazję doskonalenia się, ale także zintegrowania z sobą, ćwicząc wspólnie jeden utwór do wykonania w finale przeglądu. Oficjalne podsumowanie przeglądu rozpoczęło się właśnie od wspólnego wykonania przez wszystkie uczestniczące w przeglądzie chóry utworu pt. „Dzięki ci Panie” – co było ciekawym i niecodziennym wydarzeniem. W kościele zaśpiewało w jednym wielkim chórze prawie 400 osób pod dyrygenturą pani Joanny Głogowskiej-Szychty. Po w/w utworze przyszedł czas na występ ubiegłorocznego laureata głównej nagrody – Przemyskiego Kameralnego Chóru Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu pod dyrygenturą Andrzeja Gurana.
Po tym akcencie muzycznym jury w składzie: prof. Elżbieta Krzemińska – UMCS Lublin, dr Anna Marek-Kamińska – przedstawiciel PZCHiO Oddział w Rzeszowie, Kazimierz Łysy – muzykolog z Przemyśla ogłosiło następujący werdykt w trzech pasmach:
Pasmo złote dla:
Chóru Politechniki Rzeszowskiej pod dyrygenturą Justyny Szeli-Adamskiej,
Chóru Mieszanego „Echo” z Krosna pod dyrygenturą Marioli Rybczak,
Chóru „Michael” z Kańczugi pod dyrygenturą Huberta Hadro,
Chóru z Pruchnika Górnego pod dyrygenturą Krzysztofa Pupki,
Chóru Mieszanego „Canon” z Białobrzegów pod dyrygenturą Sylwii Wojnar.

Pasmo srebrne dla:
Chóru Męskiego „Gloria” z Wysokiej Głogowskiej pod dyrygenturą Mirosława Szpyrki,
Chóru Męskiego „Echo” z Przeworska pod dyrygenturą Andrzeja Olchawy,
Chóru Mieszanego „Sokół” z Frysztaka pod dyrygenturą Magdaleny Wiśniowskiej,
Kameralnego Chóru Męskiego z Markowej pod dyrygenturą Zdzisława Magonia,
Chóru przy parafii Św. Michała Archanioła w Łańcucie pod dyrygenturą ks. Rafała Szykuły,
Chóru „Raxavia” z Rakszawy pod dyrygenturą Anny Pliś.

Pasmo brązowe dla:
Chóru „Cantilena” z Radymna pod dyrygenturą Doroty Guni,
Chóru „Pasjonata” z Padwi Narodowej pod dyrygenturą Agaty Ninio-Chwałek,
Chóru „Camerata” z Soniny pod dyrygenturą Ewy Drewniak,
Chóru Parafialnego z Muniny pod dyrygenturą Rafała Brudka.

Agata Hemon

P r o t o k ó ł
obrad komisji oceniającej uczestników VIII Podkarpackiego Przeglądu Chórów „Pieśni Pasyjne” dnia 5 kwietnia 2014 r. w Radymnie

Komisja w składzie:
– prof. Elżbieta Krzemińska, UMCS Lublin v – dr Anna Marek-Kamińska, przedstawiciel PZCHiO Oddział w Rzeszowie
– Kazimierz Łysy, muzykolog Przemyśl
po wysłuchaniu piętnastu prezentacji przyznała następujące nagrody w poszczególnych pasmach (złotym, srebrnym, brązowym):

Pasmo złote dla:
1. Chóru Politechniki Rzeszowskiej pod dyrygenturą Justyny Szela-Adamskiej wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1 000 00 zł (słownie: jeden tysiąc zł.) ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

2. Chóru Mieszanego „Echo” z Krosna pod dyrygenturą Marioli Rybczak wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1 000 00 zł (słownie: jeden tysiąc zł.) ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

3. Chóru „Michael” z Kańczugi pod dyrygenturą Huberta Hadro wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

4. Chóru z Pruchnika Górnego pod dyrygenturą Krzysztofa Pupki wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) ufundowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie.

5. Chóru Mieszanego „Canon” z Białobrzegów pod dyrygenturą Sylwii Wojnar wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) ufundowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie.

Pasmo srebrne dla:
1. Chóru Męskiego „Gloria” z Wysokiej Głogowskiej pod dyrygenturą Mirosława Szpyrki.

2. Chóru Męskiego „Echo” z Przeworska pod dyrygenturą Andrzeja Olchawy.

3. Chóru Mieszanego „Sokół” z Frysztaka pod dyrygenturą Magdaleny Wiśniowskiej.

4. Kameralnego Chóru Męskiego z Markowej pod dyrygenturą Zdzisława Magonia.

5. Chóru przy parafii Św. Michała Archanioła w Łańcucie pod dyrygenturą ks. Rafała Szykuły

6. Chóru „Raxavia” z Rakszawy pod dyrygenturą Anny Pliś.

Pasmo brązowe dla:
1. Chóru „Cantilena” z Radymna pod dyrygenturą Doroty Guni.

2. Chóru „Pasjonata” z Padwi Narodowej pod dyrygenturą Agaty Ninio-Chwałek.

3. Chóru „Camerata” z Soniny pod dyrygenturą Ewy Drewniak

4. Chóru Parafialnego z Muniny pod dyrygenturą Rafała Brudka.

Ponadto każdy chór otrzymuje pamiątkową statuetkę ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu i Burmistrza Miasta Radymno.

Serdecznie gratulujemy wszystkim chórom biorącym udział w VIII Podkarpackim Przeglądzie Chórów „Pieśni Pasyjne” w Radymnie. Dziękujemy za stale rosnący poziom prezentacji, który wynika z konsekwentnej pracy dyrygentów nad techniką emisji głosu, doborem repertuaru, intonacją i wyrazistością. Mamy świadomość ile pracy kosztuje dojście do takiego poziomu wykonawczego tym bardziej bardzo gratulujemy.

Zaszufladkowano do kategorii Noclegi

Finał 6. Prezentacji Tanecznych „SOLO-DANCE”

26 kwietnia w Centrum Kulturalnym w Przemyślu miał miejsce 6 finał Prezentacji Tanecznych „SOLO-DANCE”. Zawody były niezwykle zacięte, a jury w składzie:Karina Guzek, Piotr Huget, Sebastian Orzechowski miało nie lada problem, aby wskazać zwycięzców. W konkursie wzięło udział 30 par. które rywalizowały ze sobą w 4 kategoriach wiekowych. Jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia i nagrody:
Kategoria 5-8 lat: Bieszczady noclegi
I Oliwia Ramian,
II Anna Panek,
III Julia Lewandowska,
wyróżnienie:
Sara Bundz, Emilia Stachiewicz, Maja Buksa noclegi Bieszczady

Kategoria 9-12 lat: Bieszczady domki
I Maksymilian Kowalik,
II Wiktoria Kosterkiewicz,
III Jakub Urban,
wyróżnienie:
Mateusz Wolwowicz.

Kategoria 13-16 lat: Bieszczady pokoje gościnne
I Nina Romanko,
II Michał Rejterowski,
III Izabela Gmiterek,
wyróżnienie:
Vanessa Wieliczko, Jan Ważny.

Kategoria powyżej 16 lat: Bieszczady agroturystyka
I Kinga Rabka,
II Aleksandra Homa,
III Karolina Kozioł,
wyróżnienie:
Katarzyna Gawrońska, Aleksandra Noster.

GRAND PRIX: Julia Skulska

Tryumfatorzy zdobyli karty podarunkowe. Sponsorem nagród było Centrum Kulturalne w Przemyślu.
Jury zaznacza, że poziom prezentowanych choreografii był niezwykle wysoki. Uczestnicy, prócz pochwał za dobór tematu,muzyki do umiejętności tanecznych, dostali życzenia sukcesów w dalszej pracy.

Zaszufladkowano do kategorii Noclegi