Wypoczynek w Jastrzębiej Górze

Jastrzębia Góra, której piękno odbiło się szerokim echem w całym kraju, jako jedna z niewielu spośród nadmorskich kąpielisk oferuje poza swoimi walorami przyrodniczymi również cała gamę atrakcji pozwalających na urozmaicenie wolnego czasu i maksymalne jego wykorzystanie tym wszystkim, którzy zdecydują się na pobyt w tym wyjątkowym, najdalej na północ wysuniętym punkcie Polski.

Zbocza klifu porasta sprawiający niesamowite wrażenie bukowy las. Panujący w lesie mrok silnie kontrastuje z jasnością placu przy latarni. Rosnące tu drzewa wciąż przysłaniają widok z balkonu latarni, lecz nie przycina się ich ze względu na wiek – 160 lat. Niektóre okazy drzew posiadają status Pomników Przyrody – wyodrębnić należy buki zwyczajne o obwodach 432 cm i 355 cm oraz dąb szypułkowy o obwodzie 360 cm. Strome zbocze klifu, porośnięte lasami bukowymi, podlega ochronie – w 1957 roku utworzono tu w tym celu rezerwat krajobrazowy “Przylądek Rozewski”, który zajmuje 12,15 ha. U podnóża klifu znajduje się dziewiętnastowieczny falochron, a kamienie, którymi pokryta jest plaża i dno morskie, zwiezione zostały tu w okresie międzywojennym, w celu umocnienia brzegu.