XII edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „W cieniu jodeł i świerków”

W tegorocznym konkursie, którego głównym celem jest propagowanie rodzimej twórczości wzięło udział łącznie 23 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Głównym organizatorem konkursu jest corocznie Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego przy współudziale Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Stryszawa noclegi zaprasza.

Komisja oceniając poszczególne prezentacje brała pod uwagę zwłaszcza: kulturę słowa, dykcję i intonację, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny.

Głównym organizatorem konkursu jest corocznie Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego przy współudziale Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.