Najlepszy urlop na Roztoczu

Roztocze noclegi to wyżynne pasmo wzgórz o szerokości 25 km i długości ok. 180 km, w tym w granicach Polski ok. 110 km, zaś na Ukrainie ok. 70 km. Pasmo Roztocza rozpoczyna się od okolic Kraśnika i biegnie łukiem na południowy wschód do Lwowa.

Kraina ta ma bardzo bogatą i ciekawą szatę roślinną. Na terenie Roztocza powstały dwa parki narodowe – Roztoczański Park Narodowy, utworzony w 1974 roku na terenach Polski, oraz Jaworowski Park Narodowy powstały w 1998 roku po ukraińskiej stronie.

Na Roztoczu można znaleźć: kościoły, cerkwie, bożnice, synagogi i zbory protestanckie. Trwałym świadectwem po mieszkańcach różnych wyznań są też cmentarze, w większości malowniczo położone, z niezwykle pięknymi nagrobkami.


Możliwość komentowania jest wyłączona.