Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs w Bieszczadach

W dniach od 9 do 13 września 2014, odbędzie się (głównie w Ustrzykach Dolnych oraz Cisnej) objazdowy festiwal filmów dokumentalnych Watch Docs. To drugi raz kiedy festiwal Watch Docs pojawia się w Bieszczadach. Organizatorom udało się przygotować ciekawy program, gdzie oprócz projekcji filmów odbędą się spotkania z interesującymi gośćmi oraz imprezy towarzyszące. Bieszczady noclegi zapraszają.

Formuła festiwalu filmów o prawach człowieka na całym świecie dowiodła swej atrakcyjności, odpowiada bowiem na realne społeczne zapotrzebowanie. Światowy ruch tego typu festiwali, w którym Watch Docs odgrywa ważną rolę, rozwija się w ścisłym związku z ogromnym sukcesem zaangażowanego społecznego filmu dokumentalnego, a zwłaszcza tzw. human rights documentary, czyli filmu dokumentalnego o prawach człowieka. Poświęcony prawom człowieka festiwal stanowi znakomite, specjalnie przygotowane miejsce dla prezentacji tego typu twórczości. To festiwal filmu i debaty, w którym merytoryczny komentarz do filmu, spotkanie, rozmowa i prezentacja możliwości działania na rzecz społecznej zmiany są równie ważne, co same filmy.

Prezentowane tu dokumenty i towarzyszące im wydarzenia wolne są od propagandy ideologicznej, komercyjnej presji rynku, autocenzury organizatorów. Watch Docs odpowiada na potrzebę zapewnienia forum prezentacji ważnej dziedziny twórczości artystycznej i nieskrępowanej, merytorycznej dyskusji na najdonioślejsze społecznie tematy związane z prawami podstawowymi.

Z doświadczeń organizacji pozarządowych – w tym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – oraz z badań socjologicznych wyraźnie wynika niski poziom świadomości Polaków w dziedzinie praw człowieka oraz malejące społeczne poparcie dla samej idei, która leży obecnie u podwalin polskiej państwowości. Wyraźny jest w Polsce niedostatek szerokiej edukacji o prawach podstawowych i zakazie dyskryminacji, a także działań skierowanych na podnoszenie poziomu świadomości społecznej w tym zakresie.


Możliwość komentowania jest wyłączona.