Zamek Tenczyn

pieniny

białka

bukowina

zawoja

kluszkowce

Z przykrością informujemy, że tej zimy nie przetrwało jedno z nielicznych gotyckich sklepień zachowanych na zamku Tenczyn na Jurze. Runęła połowa stropu jednego z pomieszczeń skrzydła mieszkalnego.

O złym stanie technicznym obiektu informował Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wywiadzie z września 2014 roku. Niestety obawy eksperta stały się faktem – runął kolejny, bardzo cenny fragment Tenczyna.

Katastrofalny stan Tenczyna oraz ograniczone środki na jego ochronę sprawiają, że ekipy
konserwatorskie stają przed trudnym dylematem, którymi częściami budowli zająć się w pierwszej kolejności. W zeszłym roku zdecydowano się zabezpieczyć zagrożoną zawaleniem Basztę Grunwaldzką, a skrzydło mieszkalne przewidziane było do zabezpieczenia w tym roku. Teraz trzeba będzie je rekonstruować, co pochłonie jeszcze więcej funduszy.

Przekaż 1 % na „Ratuj Tenczyn”

Jeśli zastanawiasz się, co zrobić ze swoim 1 %, przekaż go na „Ratuj Tenczyn”! Wpływy z 1 % podatków to jeden z głównych źródeł finansowania działalności Stowarzyszenia. KRS 0000332177.

Szczegóły na stronie Stowarzyszenia

Ponad wioską Rudno, na Górze Zamkowej pochodzenia wulkanicznego, wznoszą się okazałe, jedne z większych na Jurze, ruiny średniowiecznego zamku Tenczyn (Tęczyn) pochodzącego z XIV wieku.

Historia zamku Tenczyn
Pierwszy, drewniany jeszcze zamek zbudował tu około 1319 roku kasztelan krakowski Nawój z Morawicy, wzniósł on wieżę, zwaną do dziś Nawojową Wieżą. Właściwym jednak twórcą zamku murowanego był syn Nawoja, Jędrzej. Zbudował on kolejny fragment zamku na najwyższej części wzgórza.

W XVI wieku na zamku często bywał Mikołaj Rej z Nagłowic, Jan Kochanowski oraz inni wybitni przedstawiciele polskiego Odrodzenia. Aż do połowy XVI wieku wygląd warowni nie ulegał większym zmianom, aż do roku 1570, kiedy to podkomorzy wielki koronny Jan Tęczyński przekształcił dotychczasowy zamek w piękną, renesansową rezydencję.

Niestety w 1656 roku zamek został spalony przez Szwedów, co prawda jeszcze rodzina Lubomirskich próbowała go odbudować, ale po pożarze w 1768 roku został opuszczony i ostatecznie popadł w ruinę.

Zamek Tenczyn dziś
Do niedawna stały tu jedynie części murów mieszkalnych oraz baszty z wieżami, grożąc zawaleniem i katastrofą. Kiedy w 2010 roku runął fragment ściany, powstało Stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn”, dzięki któremu rozpoczęto prace zabezpieczające i rekonstrukcyjne.

Do dzisiaj zamek to plac budowy, ale wiele udało się zrobić, odtworzono basteję wjazdową czyli barbakan oraz wymieniono dach i odnowiono lico murów Bramy Nawojowej – charakterystycznego elementu warowni. Z jej szczytu roztacza się wspaniała panorama okolicy.

Zamek Tenczyn już wkrótce ma zostać udostępniony dla turystów, będzie można nie tylko wejść na dziedziniec, ale również zwiedzać wnętrza wybranych fragmentów twierdzy. Warto też zerknąć na słynny już klon jawor stojący na dziedzińcu będący pomnikiem przyrody.

Dojście na zamek jest dość strome, ale krótkie, toteż nie powinno sprawić większych problemów. Prowadzą tu: żółty szlak Dolinek Jurajskich, czarny szlak rowerowy Rudno – Puszcza Dulowska, czarny Szlak Dawnego Górnictwa Węglowego.

Ocalałe zamki
Zamek Tenczyn to już kolejny ratowany zamek na Jurze, obok zamku Rabsztyn, zamku w Siewierzu, zamku w Korzkwi, zamków w Bobolicach i Mirowie. Coraz więcej ruin zyskuje właściciela bądź opiekuna i powstają z totalnej ruiny i zapomnienia, służąc turystom i kolejnym pokoleniom miłośników historii, będąc trwałym śladem naszej historii!

Wycieczka w Tatry

Całe Tatry – zarówno polska, jak i słowacka część objęte są obszarem parku narodowego. Po polskiej stronie jest to Tatrzański Park Narodowy (TPN), a po słowackiej stronie Tatranský Národný Park (TANAP). Dla turystów oznacza to bezwzględny zakaz poruszania się poza znakowanymi szlakami oraz konieczność przestrzegania szeregu przepisów dotyczących w szczególności ochrony przyrody. Nie wolno więc zakłócać ciszy, zrywać roślin, płoszyć i zabijać zwierząt, rozpalać ognisk i biwakować. Na teren TPN nie wolno również wprowadzać psów.
W polskich Tatrach za wstęp do parku narodowego pobierane są opłaty (w 2014r. wstęp kosztuje odpowiednio 4 zł i 2 zł za bilet normalny i ulgowy). Opłaty nie są pobierane po słowackiej stronie. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej w Polsce Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nie pobiera za te czynności opłat. Natomiast słowacki odpowiednik TOPR obciąża poszkodowanych kosztami za każdą interwencję. W przypadku długotrwałej akcji ratowniczej mogą to być koszty bardzo wysokie – dochodzące do kilkudziesięciu tysięcy zł lub nawet wyższe. Dlatego wybierając się na Słowację warto się od takiej sytuacji ubezpieczyć.

Polskie Tatry otwarte są dla turystów przez cały rok bez względu na panujące warunki pogodowe. Na Słowacji szlaki wysokogórskie są zamknięte poza okresem letnim (16.06. – 31.10.), co uzasadnia się względami bezpieczeństwa i ochrony przyrody.
Graniczne szlaki polskie i słowackie stykają się ze sobą, w wielu miejscach prowadząc tą samą ścieżką. Trzeba pamiętać, że przekraczanie granicy polsko-słowackiej w Tatrach jest dozwolone tylko pod warunkiem, że po drugiej stronie również znajduje się szlak i nie jest on sezonowo zamknięty. W przypadku przejścia na stronę słowacką między listopadem a połową czerwca można liczyć się z konsekwencjami za naruszenie przepisów TANAP. Przy przekraczaniu granicy należy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport.
Na terenie TPN znajduje się 8 schronisk turystycznych, położonych w łatwo dostępnych miejscach. W sezonie są one bardzo oblegane, dlatego liczenie w tym okresie na nocleg może okazać się ryzykowne. W schroniskach zawsze można liczyć na gorący posiłek. Biorąc pod uwagę przebyte pieszo kilometry można zaryzykować stwierdzenie, że wszystko smakuje tam znakomicie.
Planując wycieczkę wysoko w góry nie można zapomnieć o odpowiednim ubiorze i ekwipunku. Nawet jeśli w dolinie jest upalnie i panuje 30OC, na górze będzie dużo chłodniej, a przy załamaniu pogody może nas spotkać burza gradowa z temperaturą około 0OC. Dlatego lekkomyślnym (ale i nie tak rzadko spotykanym) jest wybieranie się w krótkim rękawku bez dodatkowego swetra czy kurtki w plecaku. Nie można też zapomnieć o prowiancie i napojach, gdyż w sytuacji awaryjnej będziemy zdani tylko na to, co zabraliśmy ze sobą. Jeżeli wybierasz się w teren wysokogórski bardzo istotną sprawą jest odpowiednie obuwie turystyczne, które może uchronić przed poślizgnięciem w niebezpiecznym terenie. Dobrze też mieć przy sobie latarkę. Trasy wysokogórskie zajmują często cały dzień, może się więc okazać, że ostatni odcinek będziesz pokonywać nocą.
Pamiętaj, że poruszanie się po wyższych partiach gór w sezonie od późnej jesieni do późnej wiosny jest niezwykle trudne. Nawet jeżeli zagrożenie lawinowe jest niewielkie lub nie ma go wcale, góry pokryte są warstwą śniegu lub jego płatami, po których poruszanie się przy nieco większym nachyleniu stoku może okazać się niezwykle trudne i niebezpieczne. Konieczny może się okazać sprzęt w postaci raków i czekana. Jeżeli nie masz doświadczenia w takich warunkach, lepiej zrezygnuj z wycieczki.

rozwój

dzieje

spacer

stolica

krynicki

Szlak Św. Jakuba

Droga Św. Jakuba to jeden z najważniejszych szlaków pielgrzymkowych na świecie, jego tradycja liczy sobie ponad 1000 lat i już w średniowieczu objęła całą Europę. Droga Św. Jakuba wiedzie do katedry w Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie spoczywa ciało Św. Jakuba Większego Apostoła. Jako, że pątnicze tradycje trwają od stuleci, szlak jest znacznie rozbudowany i nie prowadzi jedną określoną trasą, a licznymi nitkami. Najważniejsza trasa wiedzie dawną drogą królewską Via Regia z Rosji do Hiszpanii. W Polsce obecnie odtwarza się dawne tradycje szlaku Św. Jakuba oznaczonego muszlą oraz żółtymi strzałkami. Szlak biegnie m.in. przez Nysę z katedrą Św. Jakuba, Lębork z Sanktuarium Św. Jakuba, Toruń z kościołem Św. Jakuba, Szczyrk z drewnianym kościołem Św. Jakuba i wiele wiele innych.

Nysa katedra Św. Jakuba, Anna Piernikarczyk
Kościół Św. Jakuba w Toruniu, M. Olejniczak Kościół Św. Jakuba Starszego w Szczyrku, Anna Piernikarczyk Kościół Św. Jakuba w Sandomierzu, Łukaniu Kałużniak Miłosław kosciól św..Jakuba , Barsolis Karol Turysta Kulturowy Miłoslaw kosciol sw Jakuba , Barsolis Karol Turysta Kulturowy Miłoslaw kosciol sw Jakuba , Barsolis Karol Turysta Kulturowy Lubin w Wlkp. , Barsolis Karol Turysta Kulturowy Lubin w Wlkp. , Barsolis Karol Turysta Kulturowy + dodaj zdjęcie
Szlak Św. Jakuba nazywana też z hiszpańska Camino de Santiago to popularny szlak pielgrzymkowy wiodący do katedry w Santiago de Compostela w Galicji leżącej w północno-zachodniej Hiszpanii. W katedrze tej spoczywa ciało Św. Jakuba Większego Apostoła. Droga Św. Jakuba istnieje od ponad 1000 lat i jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych. Od 2005 roku Szlak Św. Jakuba stanowi Europejski Szlak Kulturowy, podobnie jak Szlak Cysterski.

Droga Św. Jakuba oznaczona jest muszlą Św. Jakuba, która jest zarazem symbolem pielgrzymów. Szlak znakowany jest też żółtymi strzałkami. Nie ma jednej trasy tej pielgrzymki, podążać tam można na wiele różnych sposobów.

Via Regia
Via Regia to dawna droga królewska, na której obowiązywały specjalne prawa. Via Regia zwana też „Drogą Wysoką” to historyczny szlak handlowy prowadzący od Hiszpanii aż po Rosję. To główna nitka Drogi Św. Jakuba. Przebieg Via Regia: Wilno, Grodno, Kijów, Lwów, Kraków, Olkusz, Będzin, Wrocław, Drezno, Lipsk, Frankfurt nad Menem, Kolonia, Akwizgran, Bruksela, Paryż, Orlean, Bordeaux, Pampeluna, Burgos, Santiago de Compostela.

Droga Św. Jakuba w Polsce
Pątnicze szlaki do grobu Św. Jakuba wiodły już przez Polskę w średniowieczu, później, po XVII wieku ich znaczenie zmalało, ale obecnie ponownie się odtwarza i znakuje. W ten sposób powstał szereg lokalnych i regionalnych nitek tego szlaku, niektóre łączą się z innymi, niektóre funkcjonują jako samodzielny szlak.

– Wielkopolska Droga Św. Jakuba (235 km): Gniezno, Poznań, Leszno, Wschowa, Głogów, łączy się z drogą dolnośląską

– Dolnośląska Droga Św. Jakuba (164 km): Głogów, Jakubów z sanktuarium św. Jakuba, Chocianów, Bolesławiec, Zgorzelec, Görlitz

– Sudecka Droga Św. Jakuba (105 km): Krzeszów, Kamienna Góra, Kowary, Mysłakowice, Jelenia Góra, Lubań (tu łączy się z Via Regia)

– Camino Polaco (210 km): Ogrodniki, Suwałki, Olecko, Kętrzyn, Olsztyn, Gietrzwałd, Ostróda, Iława, Brodnica, Nowe Miasto Lubawskie, Brodnica, Toruń, Mogilno, Ostrów Lednicki, Gniezno, Poznań, Murowana Goślina, Sulęcin, Słubice (od Mogilna biegnie trasą Szlaku Piastowskiego, a dalej to lubuska Droga Św. Jakuba, która we Frankfurcie nad Odrą łączy się z drogami jakubowymi w Niemczech

– Via Regia (918 km): Korczowa, Przemyśl, Przeworsk, Krzemienica, Rzeszów, Góra Ropczycka, Dębica, Pilzno, Tuchów, Tarnów, Brzesko, Bochnia, Kraków, Ojców, Pieskowa Skała, Sułoszowa, Przeginia, Olkusz, Bukowno, Sławków, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź, Sączów, Piekary Śląskie, Góra Św. Anny, Opole, Skorogoszcz, Brzeg, Wrocław, Legnica, Lubań, Zgorzelec

– Pomorska Droga Św. Jakuba (1020 km): biegnie z Litwy przez Elbląg, Gdańsk, Kaszuby, Kartuzy, Lębork, Słupsk, w Świnoujściu łączy się z Meklemburską – Północnoniemiecką Drogą Św. Jakuba

– Nyska Droga Św. Jakuba (106 km): Głuchołazy, Nysa, Skorogoszcz, tu łączy się z Via Regia

– Ślężańska Droga Św. Jakuba (55 km): Ślęża, Wrocław

– Śląsko-Morawska Droga Św. Jakuba: Kraków, Oświęcim, Racibórz, Karniów, łączy się z czeskimi drogami Św. Jakuba

– Beskidzka Droga Św. Jakuba: Stary Sącz, Podegrodzie, Myślenice, Wadowice, Szczyrk, Simoradz

– Lubelska Droga Św. Jakuba (127,5 – 141 km): Lublin, Kraśnik, Annopol, Sandomierz (przez most w Annopolu 141 km, a przez prom w Zawichoście 127,5 km)

Atrakcje na Szlaku Św. Jakuba
– Katedra w Koszalinie
– Katedra w Kołobrzegu z tarasem widokowym na wieży
– Sanktuarium Św. Jakuba w Lęborku
– Galeria Jakubów w Lęborku
– Katedra Św. Jakuba w Olsztynie
– Gotycki kościół Św. Jakuba w Toruniu
– Nowy Rynek w Toruniu
– Kolegiata w Kruszwicy
– Drewniany kościół Św. Jakuba Starszego w Niechanowie z unikalnum baptysterium
– Wzgórze Lecha w Gnieźnie w katedrą – Matką Polskich Katedr
– Lednica
– Katedra w Głogowie
– Sanktuarium Św. Jakuba w Jakubowie
– Góra Dorotka z kościołem Św. Doroty w Będzinie
– Kaplica Św. Jakuba w Sławkowie
– Bazylika w Piekarach Śląskich
– Góra Św. Anny
– Drewniany kościół Św. Jakuba w Szczyrku
– Bazylika w Krzeszowie
– Kościół Św. Jakuba w Radomicach
– Kościół Św. Jakuba w Sandomierzu
– Kościół Św. Jakuba Apostoła w Lublinie
– Wawel w Krakowie
– Kościół Św. Jakuba w Palczowicach

darlowo

wypoczynek

pienin

urlop

darłówko

 

 

Pensjonat Topaz

Pensjonat Topaz

Karpacz
Kolorowa 6
58-540 KarpaczPołożony jest w samym centrum Karpacza w cichym i spokojnym miejscu na niewielkiej gorce.

W odległości 50m na stoku Kolorowa znajduje się centrum rekreacji i sportu
– letni tor saneczkowy oraz alpejski tor bobslejowy a także trampoliny eurobangy.

Ziimą czynne są tu wyciągi narciarskie.

Dysponujemy 55 miejscami noclegowymi w 16 ładnych wyremontowanych pokojach.

Na terenie pensjonatu znajduje się jadalnia (serwujemy bardzo smaczne śniadania i obidokolacje) i świetlica (a w niej bezpłatny bilard, piłkarzyki, lotki, biblioteka).

Połączenie domowego ciepła z profesjonalną obsługą i wyś›mienitą domową kuchnią zapewni Państwu udany wypoczynek.

Serdecznie zapraszamy !Dysponujemy 16 pokojami (2,3,4 osobowymi) w ładnych kolorach, każdy z nich wyposażony jest w węzeł sanitarny, TV (5 programów), radio, szklanki. Czajnik znajduje się na korytarzu.
Pokoje 3-4 i 5 – osobowe są z bezpośrednim wyjściem na balkon a 2 – osobowe mają balkon z wyjściem z korytarza.
Każdy pokój ma własną nazwę związaną z jego kolorem.
Sprzątamy sprzętem firmy Kirby.

W ciągu ostatnich 2 lat przeprowadziliśmy generalny remont w naszym obiekcie. Wymieniliśmy wszystkie pokoje, łazienki, jadalnię, system ogrzewania centralnego, kotłownię, dach, tarasy.
Wyremontowaliśmy kaloryfery, okna.

W pensjonacie znajduje się jadalnia – oferujemy Państwu smaczną kuchnię domową (śniadanie o godzinie 9.00 i obiadokolację o godzinie 17.00).

Nasze posiłki cieszą się bardzo dobrą opinią Gości.

Zapraszamy do świetlicy na terenie obiektu a wniej do piłkarzyków, lotki, biblioteczki książek.

Dysponujemy 12 miejscami parkingowymi z czego 3 są za bramą zamykane.

Na terenie obiektu jest też ogródek i grill do Państwa dyspozycji.

Przyjmujemy gości ze zwierzętami (po telefonicznym uzgodnieniu).
Jednorazowa opłata za pupila to 20zł.
Zapraszamy grupy organizowane.
Przy wycieczkach szkolnych na każde 15 osób – jeden opiekun ma pobyt bezpłatny.
Przy wycieczkach emerytów i rencistów na każde 20 osób – jeden opiekun ma pobyt bezpłatny.
Na życzenie gości organizujemy grilla i dyskotekę na terenie obiektu.

Pomagamy w organizacji wycieczek za pośrednictwem biura podroży.

 

Pokoje Gościnne Bobrowa Dolina

Pokoje Gościnne Bobrowa Dolina
Bobrów 17A
58-508 Jelenia Góra

Oferujemy Państwu wypoczynek w malowniczej miejscowości Bobrów położonej u stóp Karkonoszy, w bezpośrednim sąsiedztwie Pałaców Bobrów, Wojanów i Łomnica. Kontakt z przyrodą oraz liczne możliwości spędzenia aktywnego wypoczynku pozwolą Państwu spędzić niezapomniane wakacje. Do Państwa dyspozycji oddane są dwa nowe pokoje z łazienkami. Dom położony jest na skraju lasu w sąsiedztwie licznych szlaków pieszych i rowerowych. Karpacz, Góry Sokole ze znanymi trasami wspinaczkowymi, „Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej”, Jakuszyce z trasami narciarskimi i rowerowymi to tylko podstawowe atrakcje jakie na Państwa czekają. Aktywnym turystom proponujemy również spływy kajakowe i pontonowe na Bobrze oraz możliwość nauki jazdy konnej. Istnieje także możliwość skorzystania z organizowanych wycieczek do Pragi i Drezna. Poranna kawa czy wieczorne ognisko przy panoramie Karkonoszy będą dopełnieniem Państwa wypoczynku.

Lipnica Wielka

Lipnica Wielka to gmina leżąca w woj małopolskim o podnóża Babiej Góry. Lipnica Wielka to przepięknie położona miejscowość o przepięknych  krajobrazach, bogatej szacie roślinnej ale także o bogatej historii z bardzo dobrze zachowanymi zabytkami. Godnymi polecenia  są przydrożne figury kamienne, a także figurę Święte Rodziny która należy do najstarszej na tym terenie powstałej w 1759 r . Lipnica Wielka noclegi  to świetnie przygotowana baza noclegowa która przyjmuje coraz to większą liczbę przyjeżdżających  turystów z kraju jak i z zagranicy. Oferta Lipnicy Wielkiej to przede wszystkim  schroniska ale także gospodarstwa agroturystyczne które oferują świetnie przygotowane pokoje, aneksy kuchenne, łazienki ale także pięknie urządzone ogrody z zagospodarowanym kącikiem do zabaw dla dzieci. Prowadzący je gospodarze to ludzie bardzo serdeczni, mili ciepli i otwarci na turystów często udzielający informacji gdzie i co można zobaczyć ale również turysta ma możliwość skosztowania regionalnych potraw przygotowanych przez miejscowe gospodynie z ekologicznych produktów pozyskanych z przydomowych ogródków. W Lipnicy Wielkiej można spędzić czas o każdej porze roku czy to latem czy zimą, bogata oferta która została przygotowana dla turystów spełnia oczekiwania najbardziej wymagającego turysty, latem piękno krajobrazu i bogactwo przyrody, lasy pełne grzybów , jeziora gdzie można uprawiać sporty wodne, szlaki turystyczne  do pieszych wędrówek, oraz trasy rowerowe. Lipnica Wielka  zimą także stanowi atrakcje i znana już  jest z  organizowania  świetnych kuligów po pięknych dziewiczych lasach, w bajkowych  bogato rzeźbionych  saniach   z końmi pięknie przyozdobionymi w otoczeniu palących się pochodni , zwieńczeniem  jest  rozpalenie ogniska połączone z  pieczeniem kiełbasek, to wszystko sprawia że turysta który spędzi swój cenny czas przeznaczony na wypoczynek z chęcią powraca ponownie .

Orawa noclegi

Kadzielnia Kielce

Kielce to stolica województwa świętokrzyskiego. Jest to bardzo piękne i malowniczo położone miasto, w otoczeniu Gór Świętokrzyskich.  Dzięki wykorzystaniu potencjału przez władze miasta Kielce stały się atrakcyjniejsze pod względem turystycznym. Władze wykorzystując dotacje, które Unia Europejska przekazuje na modernizację miast i zabytków znajdujących się na terenie tych miast, odrestaurowała wiele pięknych i interesujących miejsc w Kielcach. Między innymi Geopark Kadzielnia jest to świetnie usytuowany amfiteatr znajdujący się w otoczeniu pięknych skał. Pieniądze uzyskane przez władze umożliwiły dostosowanie amfiteatru, który nie dość, że jest na dzień dzisiejszy najnowocześniejszym w Polsce, to jego położenie jest niesamowitym wrażeniem z tego względu Noclegi Kielce przyjmują coraz więcej gości i turystów z różnych stron świata. Na Kadzielni odbywają się różne koncerty, sław z całej Polski, co przyciąga wielu turystów. Bardzo słynny jest odbywający się w lato, w okolicach czerwca koncert harcerski. Jest to przedsięwzięcie, dzięki któremu młodzi, zdolni artyści mogą zaprezentować swój talent, na kilka dni drużyny harcerskie przejmują klucze do miasta. Główne koncerty odbywają się na Kadzielni, młodym ludziom są wręczane nagrody, jednak cała zabawa odbywa się na wszystkich najważniejszych ulicach Kielc. Formacje taneczne pokazują na deptakach swoje umiejętności, a młodzi piosenkarze śpiewają w parku przechadzającym się parom. W mieście panuje niesamowita atmosfera pełna radości i szaleństwa, każdy kto raz odwiedzi w tym czasie Kielce, wróci tu ponownie.

Miejsca noclegowe w hotelach znajdziesz wpisując w Google: hotel Kielce

 

Tama w Solinie

Solina jest wspaniałą wsią w województwie podkarpackim słynącą wśród turystów przede wszystkim z pięknego sztucznego zbiornika jaki jest Jezioro Solińskie. Jest to duma tegoż miejsc i to ono w szczególności przyczynia się do atrakcyjności Soliny i okolicznych miejscowości. Noclegi Solina zyskują wielu klientów dzięki utworzonej na jeziorze solińskim tamie, która obecnie spełnia warunki wielkiej atrakcji turystycznej. Przyjeżdżający turyści bardzo chętnie przychodzą nad jezioro i nad tamę, by móc podziwiając piękno Bieszczad i wspaniałość jeziora. Na tamie można kupić wiele pamiątek związanych z Soliną, okoliczni mieszkańcy sprzedają wspaniałe pocztówki, jak również miniaturki jeziora i tamy, które można na pamiątkę postawić sobie na kominku w salonie. Obok Jeziora są przepiękne plaże, na które tłumnie przybywają turyści chcących cieszyć się ciszą i spokojem w tym przepięknym miejscu, nie dość, że czysty, to jeszcze w otoczeniu jednych z najpiękniejszych gór w Polce. Bujna szata roślinna wzmaga wyobraźnię i kształtuje poglądy wielu młodych ludzi. Każdy znajdzie tutaj dla siebie odpowiednio dostosowane miejsce. Noclegi Solina – posiada doskonała bazę noclegowa jak również gastronomiczna. Można się tutaj porządnie wyspać, ciesząc się świeżym powietrzem oraz zjeść posiłek na jaki mamy w danej chwili ochotę. Gospodarze są doprawdy bardzo mili, opłaca się choć na chwilę odwiedzić ta piękną miejscowość i cieszyć się panującymi tam widokami oraz zapomnieć przebywając tutaj o wszystkich zmartwieniach życia codziennego.

 

Zakopane zimą czy latem

Miasto marzeń niejednego człowieka , chcącego spędzić tu właśnie urlop, miasta położonego w najwyższych górach polskich

Tatrach z dobrze rozwiniętą bazą turystyczną przygotowaną na zaspokojenie różnych gustów turysty. Przytulne  noclegi  Zakopane w pięknie położonych  zakopiańskich hotelach, pensjonatach , kwaterach prywatnych czy schroniskach górskich czekają na urlopowiczów zarówno zimą jak i latem. Zakopane to miasto o różnorodnych atrakcjach turystycznych. Latem Zakopane jest bazą wypadowa pieszych wędrówek w Tatry po wytyczonych  szlakach w centrum Tatrzańskiego Parku Narodowego czy wspinaczek wysokogórskich na szczyty Tatrzańskie, które oczarowują  niejednego turystę.

Szczyty porośnięte głównie przez kosodrzewiny, dzikie zwierzęta jakie można spotkać podczas tych wędrówek, piękne doliny, jeziora polodowcowe, wodospady i potoki  górskie sprawiają ,że wrażenia tu doznane  pozostaną na długo w pamięci  każdemu  kto odwiedzi Zakopane .

Zimą  miasto to jest kolebka sportu narciarskiego , zarówno dla amatorów jak i zawodowych narciarzy, odbywają się tu między innymi  mistrzostwa  w skokach narciarskich.

Dobrze przygotowane stoki  i trasy zjazdowe, liczne wyciągi narciarskie są głównym atutem uprawiania białego szaleństwa właśnie w Zakopanem ,mieście gościnnym, pięknym i dudniącym życiem jakie zauważa się na centralnej ulicy miasta Krupówkach.

Właśnie na Krupówkach spotykamy turystów z całego niemal świata , zakwaterowanych w tym mieście w przeróżnych hotelach pensjonatach, na kwaterach prywatnych czy w schroniskach tatrzańskich. Noclegi w Zakopanem zarezerwować trzeba często z wyprzedzeniem z racji dużej ilości turystów odwiedzających to miasto. Na Krupówkach zakopiańskich kwitnie tez handel wyrobami regionalnymi, można tu kupić oscypki

produkowane przez  górali z mleka owczego , papucie ze skóry owczej, ciupagi drewniane ,będące pamiątką urlop w Zakopanem. Uliczne karczmy zaś serwują regionalne przysmaki zachęcając tym turystów do powtórnie odwiedzenia  tego pięknego miasta jakim jest Zakopane po  prostu piękne.

 

Gościnność mieszkańców Poronina

Poronin jest to wieś u podnóża Tatr, gdzie swój początek ma rzeka Biały Dunajec ,.na którym organizowane są słynne  w szczególności wśród turystów spływy kajakowe. Jednak nie o tym miała być mowa. Noclegi Poronin zapraszają swych gości przez cały rok. Gospodarze organizują dla odwiedzających różne atrakcje. Prześcigają się w pomysłach. Domy mieszkańców Poronina są doskonale przystosowane, by w pełni zadowolić najbardziej wymagających klientów. Większość jest utrzymana w stylu góralskim, to znaczy ściany wykonane są z pięknie rzeźbionego drewna, schody aż szklą się od dopracowania i perfekcji. Kwatery Poronin –  mają całkowicie osobne wejście co daje swobodę dla przybywających, ponieważ są oni oddzieleni id gospodarzy. Właściciele obiektów bardzo często proponują turystom świetnie przygotowana regionalna kuchnie robiona przez sprawne ręce nieziemsko zdolnych góralek. Przysmaki przyrządzane przez panie są tak smaczne, że ich smak zapamiętują wszyscy na bardzo długi czas. Dostępne są różne warianty pokojowe, począwszy od jednoosobowych skończywszy na apartamentach, czy pokojach rodzinnych przystosowanych dla rodziców z małymi dzieciakami. Każdy turysta znajdzie w Poroninie coś dla siebie, ceny są konkurencyjne, a dostępność do większych miast jest nieograniczona, z łatwością można dostać się do większych miast w górach, ponieważ Poronin ma świetne połączenie . Jeżdżą busy,PKS,w każde miejsce można dotrzeć bez większego problemu, by moc podziwiając w całej okazałości piękno polskich gór i cieszyć się świeżym, górskim powietrzem.