Truskawkowy Raj w Gminie Puławy

Gmina Puławy wydała folder promocyjny pt. „Truskawkowy Raj w Gminie Puławy” opisujący walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe miejscowości leżących po lewobrzeżnej części Gminy Puławy, w których znajduje się zagłębie truskawkowe. Nałęczów noclegi zaprasza.

Operacja pt.: Folder promocyjny pt. „Truskawkowy Raj w Gminie Puławy” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 „Leader” w ramach działania 413, „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego pomocą finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Celem operacji jest rozwój turystyki w Gminie Puławy w oparciu o wykorzystanie unikatowych zasobów kulturowych związanych z uprawą truskawek, poprzez wydanie folderu promocyjnego propagującego produkt turystyczny bazujący na zagłębiu truskawkowym w gminie.

W wykonaniu założeń dotyczących dystrybucji i promocji wydawnictwa, zwracam się do Państwa z prośbą o opublikowanie na Państwa stronach internetowych elektronicznej wersji folderu (przesłana w załączeniu) wraz z powyższą informacją.


Możliwość komentowania jest wyłączona.