VIII Podkarpacki Przegląd Chórów – Pieśni Pasyjne

kwatery

wymarzone

urlop

wczasowisko

turystycznie

Piękne, refleksyjne, unikalne pieśni pasyjne stały się w dniu 5 kwietnia br. tematem przewodnim Podkarpackiego Przeglądu Chórów w Radymnie. Spotkanie chórów, wymiana doświadczeń, popularyzowanie pieśni pasyjnych, a wszystko oscylujące wokół wspólnego śpiewu, w większości wykonywanego a’capella, to główne cele tego przeglądu. Bogata tematyka zakorzeniona w naszej tradycji przyczyniła się do swoistego koncertu, na który złożyły się poszczególne prezentacje konkursowe chórów.
Organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Kulturalne w Przemyślu, zaś współorganizatorami: Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie, Burmistrz Miasta Radymno, Parafia Rzymskokatolicka w Radymnie, Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie. Imprezie patronowali JE ks. Abp Józef Michalik – Metropolita Przemyski i Jerzy Batycki – Starosta Powiatu Jarosławskiego.
W tegorocznym przeglądzie udział wzięło piętnaście chórów z województwa Podkarpackiego, które pieczołowicie przygotowane zaprezentowały wysoki poziom wykonawczy – o czym zgodnie mówili wszyscy jurorzy. Chęć śpiewania i zmierzenia się z takim repertuarem, funkcjonującym przecież raz do roku w określonym czasie, cieszyła organizatorów.
Po prezentacjach konkursowych odbyły się warsztaty dla uczestników prowadzone przez panią Joannę Głogowską-Szychtę z Lublina. Podczas zajęć chóry nie tylko miały okazję doskonalenia się, ale także zintegrowania z sobą, ćwicząc wspólnie jeden utwór do wykonania w finale przeglądu. Oficjalne podsumowanie przeglądu rozpoczęło się właśnie od wspólnego wykonania przez wszystkie uczestniczące w przeglądzie chóry utworu pt. „Dzięki ci Panie” – co było ciekawym i niecodziennym wydarzeniem. W kościele zaśpiewało w jednym wielkim chórze prawie 400 osób pod dyrygenturą pani Joanny Głogowskiej-Szychty. Po w/w utworze przyszedł czas na występ ubiegłorocznego laureata głównej nagrody – Przemyskiego Kameralnego Chóru Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu pod dyrygenturą Andrzeja Gurana.
Po tym akcencie muzycznym jury w składzie: prof. Elżbieta Krzemińska – UMCS Lublin, dr Anna Marek-Kamińska – przedstawiciel PZCHiO Oddział w Rzeszowie, Kazimierz Łysy – muzykolog z Przemyśla ogłosiło następujący werdykt w trzech pasmach:
Pasmo złote dla:
Chóru Politechniki Rzeszowskiej pod dyrygenturą Justyny Szeli-Adamskiej,
Chóru Mieszanego „Echo” z Krosna pod dyrygenturą Marioli Rybczak,
Chóru „Michael” z Kańczugi pod dyrygenturą Huberta Hadro,
Chóru z Pruchnika Górnego pod dyrygenturą Krzysztofa Pupki,
Chóru Mieszanego „Canon” z Białobrzegów pod dyrygenturą Sylwii Wojnar.

Pasmo srebrne dla:
Chóru Męskiego „Gloria” z Wysokiej Głogowskiej pod dyrygenturą Mirosława Szpyrki,
Chóru Męskiego „Echo” z Przeworska pod dyrygenturą Andrzeja Olchawy,
Chóru Mieszanego „Sokół” z Frysztaka pod dyrygenturą Magdaleny Wiśniowskiej,
Kameralnego Chóru Męskiego z Markowej pod dyrygenturą Zdzisława Magonia,
Chóru przy parafii Św. Michała Archanioła w Łańcucie pod dyrygenturą ks. Rafała Szykuły,
Chóru „Raxavia” z Rakszawy pod dyrygenturą Anny Pliś.

Pasmo brązowe dla:
Chóru „Cantilena” z Radymna pod dyrygenturą Doroty Guni,
Chóru „Pasjonata” z Padwi Narodowej pod dyrygenturą Agaty Ninio-Chwałek,
Chóru „Camerata” z Soniny pod dyrygenturą Ewy Drewniak,
Chóru Parafialnego z Muniny pod dyrygenturą Rafała Brudka.

Agata Hemon

P r o t o k ó ł
obrad komisji oceniającej uczestników VIII Podkarpackiego Przeglądu Chórów „Pieśni Pasyjne” dnia 5 kwietnia 2014 r. w Radymnie

Komisja w składzie:
– prof. Elżbieta Krzemińska, UMCS Lublin v – dr Anna Marek-Kamińska, przedstawiciel PZCHiO Oddział w Rzeszowie
– Kazimierz Łysy, muzykolog Przemyśl
po wysłuchaniu piętnastu prezentacji przyznała następujące nagrody w poszczególnych pasmach (złotym, srebrnym, brązowym):

Pasmo złote dla:
1. Chóru Politechniki Rzeszowskiej pod dyrygenturą Justyny Szela-Adamskiej wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1 000 00 zł (słownie: jeden tysiąc zł.) ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

2. Chóru Mieszanego „Echo” z Krosna pod dyrygenturą Marioli Rybczak wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1 000 00 zł (słownie: jeden tysiąc zł.) ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

3. Chóru „Michael” z Kańczugi pod dyrygenturą Huberta Hadro wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

4. Chóru z Pruchnika Górnego pod dyrygenturą Krzysztofa Pupki wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) ufundowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie.

5. Chóru Mieszanego „Canon” z Białobrzegów pod dyrygenturą Sylwii Wojnar wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) ufundowaną przez Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie.

Pasmo srebrne dla:
1. Chóru Męskiego „Gloria” z Wysokiej Głogowskiej pod dyrygenturą Mirosława Szpyrki.

2. Chóru Męskiego „Echo” z Przeworska pod dyrygenturą Andrzeja Olchawy.

3. Chóru Mieszanego „Sokół” z Frysztaka pod dyrygenturą Magdaleny Wiśniowskiej.

4. Kameralnego Chóru Męskiego z Markowej pod dyrygenturą Zdzisława Magonia.

5. Chóru przy parafii Św. Michała Archanioła w Łańcucie pod dyrygenturą ks. Rafała Szykuły

6. Chóru „Raxavia” z Rakszawy pod dyrygenturą Anny Pliś.

Pasmo brązowe dla:
1. Chóru „Cantilena” z Radymna pod dyrygenturą Doroty Guni.

2. Chóru „Pasjonata” z Padwi Narodowej pod dyrygenturą Agaty Ninio-Chwałek.

3. Chóru „Camerata” z Soniny pod dyrygenturą Ewy Drewniak

4. Chóru Parafialnego z Muniny pod dyrygenturą Rafała Brudka.

Ponadto każdy chór otrzymuje pamiątkową statuetkę ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu i Burmistrza Miasta Radymno.

Serdecznie gratulujemy wszystkim chórom biorącym udział w VIII Podkarpackim Przeglądzie Chórów „Pieśni Pasyjne” w Radymnie. Dziękujemy za stale rosnący poziom prezentacji, który wynika z konsekwentnej pracy dyrygentów nad techniką emisji głosu, doborem repertuaru, intonacją i wyrazistością. Mamy świadomość ile pracy kosztuje dojście do takiego poziomu wykonawczego tym bardziej bardzo gratulujemy.


Możliwość komentowania jest wyłączona.