XXXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego

9 maja odbył się XXXVI Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego im. Jerzego Janickiego Solina noclegi

Jury w składzie:
– Bożena Lewandowska – przewodnicząca,
– Leszek Bonar,
– Aleksander Łodzia – Kobyliński,
– Roman Kryst,

po wysłuchaniu i obejrzeniu 14 występów kapel postanowiło przyznać: noclegi Solina
– I Nagrodę ufundowaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w wysokości 4000 zł (cztery tysiące) dla Kapeli Podwórkowej KLAWA FERAJNA z Białej Podlaskiej,

– II Nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta Przemyśla w wysokości 3000 zł (trzy tysiące) dla Kapeli Podwórkowej TOŃKO Z DYNOWA z Dynowa, Solina domki

– dwie równorzędne III Nagrody ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu wysokości 2100 zł (dwa tysiące sto każda) dla Kapeli PAKA SĘDZISZA z Sędziszowa Małopolskiego i Przasnyskiej Kapeli Podwórkowej z Przasnysza. Solina pokoje

Jury przyznało wyróżnienia ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu:

– wyróżnienie wraz z nagrodą finansową wysokości 1000 złotych (jeden tysiąc złotych) – Kapeli CIANTO z Rzeszowa, Solina agroturystyka

– dwa wyróżnienia w wysokości 900 złotych (dziewięćset złotych) każde Kapeli BEKA z Przeworska i Kapeli TRZY OFIARY DROGI DO EUROPY z Czerwionki – Leszczyn,

– trzy wyróżnienia w wysokości 600 złotych każde Kapeli PIASKOWIANIE z Piasków, Kapeli ŚLĄSKIE BAJERY z Ornontowic i Kapeli TOLKA GAŁĄZKI z Moszczanicy.

Ponadto jury przyznało wyróżnienia ufundowane przez Panią Janinę Juśko z Wielkiej Brytanii w wysokości 300 zł (trzysta złotych) dla Kapeli PRZEMYSKIE NIEDŹWIADKI z Przemyśla za nadzieję kontynuowania tradycji podwórkowego muzykowania.

Jury stwierdza, że poziom tegorocznych prezentacji był zróżnicowany. Zróżnicowana była też stylistyka prezentowanych programów – od tradycyjnych, po sięganie do innych nurtów muzyki – jazzu i reggae. Wiele kapel poszerza repertuar o własne kompozycje, co nadaje im dodatkowo walor autentyzmu, podkreślając związek z własnym środowiskiem. Cieszymy się, że ta forma tradycji muzycznej nadal znajduje swoich odbiorców. Jury pragnie gorąco podziękować Centrum Kulturalnemu w Przemyślu, jego Dyrekcji oraz pracownikom, za kontynuowanie idei festiwalu oraz sprawne przeprowadzenie jego tegorocznej edycji. Dziękujemy także wszystkim instytucjom i urzędom, bez pomocy których organizacja festiwalu nie byłaby możliwa. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znów posłuchamy kapel w Przemyślu.


Możliwość komentowania jest wyłączona.