Zamek Tenczyn

pieniny

białka

bukowina

zawoja

kluszkowce

Z przykrością informujemy, że tej zimy nie przetrwało jedno z nielicznych gotyckich sklepień zachowanych na zamku Tenczyn na Jurze. Runęła połowa stropu jednego z pomieszczeń skrzydła mieszkalnego.

O złym stanie technicznym obiektu informował Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w wywiadzie z września 2014 roku. Niestety obawy eksperta stały się faktem – runął kolejny, bardzo cenny fragment Tenczyna.

Katastrofalny stan Tenczyna oraz ograniczone środki na jego ochronę sprawiają, że ekipy
konserwatorskie stają przed trudnym dylematem, którymi częściami budowli zająć się w pierwszej kolejności. W zeszłym roku zdecydowano się zabezpieczyć zagrożoną zawaleniem Basztę Grunwaldzką, a skrzydło mieszkalne przewidziane było do zabezpieczenia w tym roku. Teraz trzeba będzie je rekonstruować, co pochłonie jeszcze więcej funduszy.

Przekaż 1 % na „Ratuj Tenczyn”

Jeśli zastanawiasz się, co zrobić ze swoim 1 %, przekaż go na „Ratuj Tenczyn”! Wpływy z 1 % podatków to jeden z głównych źródeł finansowania działalności Stowarzyszenia. KRS 0000332177.

Szczegóły na stronie Stowarzyszenia

Ponad wioską Rudno, na Górze Zamkowej pochodzenia wulkanicznego, wznoszą się okazałe, jedne z większych na Jurze, ruiny średniowiecznego zamku Tenczyn (Tęczyn) pochodzącego z XIV wieku.

Historia zamku Tenczyn
Pierwszy, drewniany jeszcze zamek zbudował tu około 1319 roku kasztelan krakowski Nawój z Morawicy, wzniósł on wieżę, zwaną do dziś Nawojową Wieżą. Właściwym jednak twórcą zamku murowanego był syn Nawoja, Jędrzej. Zbudował on kolejny fragment zamku na najwyższej części wzgórza.

W XVI wieku na zamku często bywał Mikołaj Rej z Nagłowic, Jan Kochanowski oraz inni wybitni przedstawiciele polskiego Odrodzenia. Aż do połowy XVI wieku wygląd warowni nie ulegał większym zmianom, aż do roku 1570, kiedy to podkomorzy wielki koronny Jan Tęczyński przekształcił dotychczasowy zamek w piękną, renesansową rezydencję.

Niestety w 1656 roku zamek został spalony przez Szwedów, co prawda jeszcze rodzina Lubomirskich próbowała go odbudować, ale po pożarze w 1768 roku został opuszczony i ostatecznie popadł w ruinę.

Zamek Tenczyn dziś
Do niedawna stały tu jedynie części murów mieszkalnych oraz baszty z wieżami, grożąc zawaleniem i katastrofą. Kiedy w 2010 roku runął fragment ściany, powstało Stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn”, dzięki któremu rozpoczęto prace zabezpieczające i rekonstrukcyjne.

Do dzisiaj zamek to plac budowy, ale wiele udało się zrobić, odtworzono basteję wjazdową czyli barbakan oraz wymieniono dach i odnowiono lico murów Bramy Nawojowej – charakterystycznego elementu warowni. Z jej szczytu roztacza się wspaniała panorama okolicy.

Zamek Tenczyn już wkrótce ma zostać udostępniony dla turystów, będzie można nie tylko wejść na dziedziniec, ale również zwiedzać wnętrza wybranych fragmentów twierdzy. Warto też zerknąć na słynny już klon jawor stojący na dziedzińcu będący pomnikiem przyrody.

Dojście na zamek jest dość strome, ale krótkie, toteż nie powinno sprawić większych problemów. Prowadzą tu: żółty szlak Dolinek Jurajskich, czarny szlak rowerowy Rudno – Puszcza Dulowska, czarny Szlak Dawnego Górnictwa Węglowego.

Ocalałe zamki
Zamek Tenczyn to już kolejny ratowany zamek na Jurze, obok zamku Rabsztyn, zamku w Siewierzu, zamku w Korzkwi, zamków w Bobolicach i Mirowie. Coraz więcej ruin zyskuje właściciela bądź opiekuna i powstają z totalnej ruiny i zapomnienia, służąc turystom i kolejnym pokoleniom miłośników historii, będąc trwałym śladem naszej historii!


Możliwość komentowania jest wyłączona.